HOTLINE

+(84) 903 340 888

170 Lò Lu, Trường Thạnh,
Tp.Thủ Đức, Tp.HCM

TUYÊN BỐ QUYỀN

Gamuda Land bảo lưu mọi quyền các nội dung được chia sẻ trên Fanpage Elysian by Gamuda Land, Landing page/ Website (được gọi chung là “Trang đích”) và toàn bộ dự án Elysian.

Thông tin tại Fanpage Elysian by Gamuda Land và Trang đích https://elysianbygamudaland.vn là chính thức trên môi trường trực tuyến.

Vui lòng ghi rõ thông tin nguồn “Nguồn: Elysian by Gamuda Land” khi phát hành lại thông tin và được sự cho phép của Gamuda Land bằng văn bản.

NHÀ PHÁT TRIỂN

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ TRƯỜNG TÍN 

  • Địa chỉ: Số 170 Lò Lu, Phường Trường Thành, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM.
  • Liên hệ: (028) 6252 9999
  • Email: [email protected]

MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM:

Nhà phát triển sẽ không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào hoặc cung cấp bất kỳ đại diện pháp lý nào liên quan đến (các) thông tin tham chiếu có trong tài liệu này. Nhà phát triển có quyền sửa đổi thông tin của quá trình phát triển hoặc bất kỳ phần nào trong tài liệu và sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thay đổi nào do yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

© 2023 – TRUONG TIN COTRA CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

error: Nội dung được bảo vệ bởi Elysian by Gamuda Land.