Footer 03

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam

GET IN TOUCH

56 Glassford Street Glasgow
G1 1UL, New York, USA

+351 910 331 000

contact @example.com

Newsletter

Get latest news & update

© 2022 – ReHomes. All rights reserved.

Carefully crafted by OpalThemes

Footer 02

Nhận thông tin sớm

Chúng tôi sẽ liên hệ Quý khách trong thời gian sớm nhất.

TUYÊN BỐ QUYỀN

Gamuda Land bảo lưu mọi quyền các nội dung được chia sẻ trên Fanpage Elysian by Gamuda Land và dự án Elysian.

Thông tin tại Fanpage Elysian by Gamuda Land và trang đích (Website) https://elysianbygamudaland.vn là chính thức.

Vui lòng ghi rõ thông tin nguồn “Nguồn: Elysian by Gamuda Land” khi phát hành lại thông tin và được sự cho phép của Gamuda Land bằng văn bản.

LIÊN HỆ

170 Lò Lu, Trường Thạnh
Tp.Thủ Đức, Tp.HCM

+84 903 340 888

© 2023 – Elysian by Gamuda Land. Bảo lưu mọi quyền

Trang Chủ Elysian

Footer 01

HOTLINE

+(84) 903 340 888

170 Lò Lu, Trường Thạnh,
Tp.Thủ Đức, Tp.HCM

TUYÊN BỐ QUYỀN

Gamuda Land bảo lưu mọi quyền các nội dung được chia sẻ trên Fanpage Elysian by Gamuda Land, Landing page/ Website (được gọi chung là “Trang đích”) và toàn bộ dự án Elysian.

Thông tin tại Fanpage Elysian by Gamuda Land và Trang đích https://elysianbygamudaland.vn là chính thức trên môi trường trực tuyến.

Vui lòng ghi rõ thông tin nguồn “Nguồn: Elysian by Gamuda Land” khi phát hành lại thông tin và được sự cho phép của Gamuda Land bằng văn bản.

NHÀ PHÁT TRIỂN

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ TRƯỜNG TÍN 

  • Địa chỉ: Số 170 Lò Lu, Phường Trường Thành, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM.
  • Liên hệ: (028) 6252 9999
  • Email: [email protected]

MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM:

Nhà phát triển sẽ không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào hoặc cung cấp bất kỳ đại diện pháp lý nào liên quan đến (các) thông tin tham chiếu có trong tài liệu này. Nhà phát triển có quyền sửa đổi thông tin của quá trình phát triển hoặc bất kỳ phần nào trong tài liệu và sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thay đổi nào do yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

© 2023 – TRUONG TIN COTRA CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

HOTLINE

+(84) 903 340 888

170 Lo Lu, Truong Thanh,
Thu Duc City, HCMC

COPYRIGHT

Gamuda Land reserves all rights to the content shared on the Elysian Fanpage by Gamuda Land, the Landing page/ Website (collectively, the “Landing Page”), and the entire Elysian project.

Information at Fanpage Elysian by Gamuda Land and https://elysianbygamudaland.vn are the official channels of the Elysian project of Gamuda Land.

Please specify the source information “Source: Elysian by Gamuda Land” when re-publishing the information and with the written permission of Gamuda Land.

DEVELOPER

TRUONG TIN CONSTRUCTION AND HOUSING TRADING COMPANY LIMITED
(A wholly-owned subsidiary by Gamuda Land)

HCMC Office: 170 Lo Lu Str., Truong Thanh Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Hotline: (028) 6252 9999
Email: [email protected]

DISCLAIMER

The developer will not give any warranties or provide any legal representation in respect of the reference information contained in this document. The developer reserves the right to modify information of the development or any part thereof and will not be held responsible for any changes due to authority’s requirements including unit numbering.

© 2023 – TRUONG TIN COTRA CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

error: Nội dung được bảo vệ bởi Elysian by Gamuda Land.